As it is in heaven

Onze sponsoren:

Eerste repetitieavond 12 oktober

De eerste repetitieavond is verschoven naar vrijdag 12 oktober. Dan beginnen we om 19.30 uur in de Ichthuskerk, Parkdreef 258.

Alle spelers, koorleden en medewerkers achter de schermen krijgen hiervoor via de nieuwsbrief een aparte uitnodiging. Heb je nog niet aangemeld maar lijkt het leuk om mee te zingen in het koor of hand- en spandiensten te verrichten? Dan ben je van harte welkom op de eerste repetitieavond.

Om misverstanden te voorkomen: De geplande avond op 5 oktober komt te vervallen.